Nu har vi äntligen har vi kommit igång med en förening endast för oss uppfödare.

Som ordförande i klubben hälsar jag dig Hjärtligt välkommen till en förening som är helt fristående med syfte att tillvarata uppfödarnas intressen. Vi kommer söka samarbete med SKK samt andra organisation som veterinärer/djursjukhus, försäkringsbolag, myndigheter m.m.

Vi startar upp en Amma central igen genom att bygga nätverk i hela landet. Hit kan du vända dig om du har akut behov av amma till dina valpar.

Vi kommer också att skapa kontaktnät mellan erfarna uppfödare och de som känner sig vilja ha någon att vända sig till och få stöd av i hundfrågor!

För att bli medlem behöver du ha kennel som är godkänd av SKK/FCI eller om du är på väg att skaffa kennelnamn, så är du välkommen till oss.

Din roll inom föreningen är att se till att vi försöker samarbeta mera och vi håller ett vänligt klimat utan påhopp på varandra . Vi måste få vår röst hörd i flera positiva sammanhang och visa upp det fina arbete vi tillsammans gör.

Är du erfaren uppfödare så hör av dig om det finns intresse av att bli mentor för någon annan eller på annat sätt vill vara delaktig i vårt arbete.

Vänligen

B-Å Bogren

Ordf.