Svenska Hunduppfödarföreningen är glada att presentera nästkommande webinarium med Nicolette Salmon Hillbertz, som kommer prata mer om grundläggande genetik och hundavel.

När: Lördagen den 1 April kl 10.30-13.30
Plats: Länk till Zoom mötet finner ni under medlemssidan under fliken ”nyheter”

Program för dagen:

10:30-11-15: Föreläsning

11:15-11:30: Paus/fika

11:30-12:15: Föreläsning

12:15-12:30 Paus

12:30-13:30: Frågor och diskussioner

OBS! Alla frågor kommer skrivas i chatten under webinariet för att sedan bes

OBS!
Ett begränsat antal frågor kan mailas till sekreterare My Wendel på sekreterare@svenskahunduppfodarforeningen.se för vidarebefordran senast torsdag 30 mars.
Frågor som uppkommer under webinariet besvaras i mån av tid under den sista halvtimmen.

För att bli medlem ansöker du om ett konto på https://medlem.svenskahunduppfodarforeningen.se/register/ Du betalar sedan in avgiften på 200:-
Läs mer om hur du blir medlem på https://www.svenskahunduppfodarforeningen.se/medlemskap-2/

Nedan finner ni en mer utförlig presentation om Nicolette.

Mitt namn är Nicolette (Nikki) Salmon Hillbertz och jag disputerade inom molekylär sjukdomsgenetik (DNA fokuserad forskning) 2008 vid Sveriges Lantbruksuniversitet, med fokus på hund som modelldjur. Efter disputationen, startade jag ett eget företag med avseende på hundgenetik, då jag önskade fortsätta med mina doktorandstudier. Jag erhöll även två postdoc-tjänster, med fokus på komparativa studier (jämförande studier mellan djur och människa.)Pga. hälsoskäl fick jag, med stor sorg och ofrivilligt, tyvärr, avsluta min aktiva forskningskarriär kring hundforskningen. Dock kvarstår kunskapen kring genetik och hundavel och jag ser verkligen fram emot att presentera grunden till molekylär sjukdomsgenetik och hundavel.

Under åren har jag använt mina genetiska kunskaper för att:

a) Identifiera uppdateringar kring nya rön, rörande hundforskning.

b) Via släktforskning och DNA-test resultat – identifiera mitt paternella (pappas sida) Sydafrikanska ursprung, vilket var ett önskemål från min farbror i Sydafrika. Jag lyckades identifiera vårt genetiska ursprung från Europas 1700-tal, några månader innan han tyvärr gick bort under COVID-19 pandemin.

c) Jag erhöll (köpte) tillgången till att erhålla information kring hela min egen arvsmassa, så nu har jag möjlighet att analysera mitt eget DNA (arvsmassa) med avseende på olika mutationer.

Jag föddes i Sydafrika 1972, där min morfar var uppfödare på hundrasen Rhodesian Ridgeback (Sperlinge kennel) och 1995 blev jag och min man stolta ägare till vår första Rhodesian Ridgeback i Sverige. Efter mer än 20 år som Ridgeback ägare, är vi nu lyckliga ägare till två underbara jakt-taxar, vilka under åren även fungerat som informella ”träningshundar” för både hundrädda vuxna och barn. Våra tax-flickor är ett positivt resultat av arv (DNA) och miljö (bla. uppfostran i hemmiljö).

Under många år, hade jag haft förmånen att presentera ett flertal molekylärgenetiska föreläsningar för både allmänheten, så väl som inom akademin. Jag har även presenterat ett flertal ”rasspecifika föreläsningar”, då jag studerade äldre hund-litteratur (vilka finns i min privata samling) och sammanställde informationen/ev. tillgängliga bilder, i kombination med ämnet hundavel. Till min glädje, visade det sig att mina sammanställningar var delvis okänd information för uppfödarna.Idag arbetar med administration och särskilt stöd (studenter med funktionsnedsättningar), vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.