Då det varit en interimsstyrelse under verksamhetsåret 2022 har valberedningen kontaktat samtliga förtroendevalda for att fråga om man vill förlänga sin mandatperiod eller inte. Därefter har valberedningens arbete varit inriktat mot att finna namnförslag till de stadgeenliga val som skall ske på årsmötet 2023.

Valberedningens förslag;

Ordförande 1 år Bengt-Åke Bogren

Ledamot 2 år Lisbeth Andersson

Ledamot 2 år My Wendel

Ledamot 1 år Inger Hansson

Ledamot 1 år Gertrud Hagström

Suppleant 2 år Charlotte Laning Vrethammar

Suppleant 1 år Britt-Marie Donell

Suppleant 1 år Fredrika Rönnquist

Tjänstgöringsordning i nämnd ordning

Revisor 1 år Gunilla Albrigtsen

Revisor 1 år Mats Lindborg

Revisorsuppleant 1 år Karin Sejnell

Revisorsuppleant 1 år Kikki Stavenborn

Valberedning

Sammankallande 1 år Per-Inge Johansson

Ledamot 2 år Annelie Damberg

Ledamot 1 år Anette Andersson

Valberedningen

Annelie Damberg

Thommy Sundell

Per-Inge Johansson