Välkommen till Svenska Hunduppfödarföreningen!

Föreningen startades i februari 2022 och har som syfte att tillvarata uppfödarnas intressen inom SKK-organisationen samt skapa nätverk och främja sammanhållning mellan uppfödare. Vi värnar om våra hundraser, strävar mot att bli bättre på att samverka och stärka vår roll i hela samhället.

Föreningen kommer att arbeta både rikstäckande och regionalt. Vi är därför i behov av fler aktiva medlemmar. Vill du hjälpa till att sprida information om föreningen? Kanske har du kontakter med veterinär, Länsstyrelsen, Skatteverket annan myndighet eller organisation som kan främja vårt arbete. Kanske vill du starta en uppfödarcirkel där du bor eller informera om föreningen på någon utställning eller tävling. Kanske har du mycket erfarenhet inom hunduppfödning och vill agera mentor till en ny uppfödare. Hör av dig till oss – vi behöver dig!