Webinarier ersättning till föreläsare.    15000.-

Tidningskostnader                                 5000.-

PR marknadsföring                              15000.-

Övriga utgifter                                        5000.-