• Medlemstidningen kommer ges ut 4 ggr/år. Medlemstidningen kommer bli bläddringsbar. 
 • SHF önskar genomföra ca 6-7 st webbinarium under 2023. Då intresse visats finns förslag på att även erbjuda gamla webinarium i repris.
 • Årsmötet kommer hållas 2 april, kl 16.00 via zoom.
 • SHF vill arbeta för att stärka uppfödarna och deras syften. Nya Köpa Hund har precis lanserats via SKK.
 • Bilda arbetsgrupper till styrelsen för att uppfylla stadgarna.

  -> Stödja uppfödarna, främja god uppfödarsed, utbilda nya uppfödare och hjälpa dem hitta mentorer, skapa nätverk samt främja sammanhållning och gemenskap i kollegial anda genom positiv kommunikation mellan uppfödare, oavsett erfarenhet, tid och kunskap.

  -> Öka kunskapen om SKK, hjälpa yngre in i organisationen och stärka uppfödarens roll inom SKK.

  -> Skapa goda relationer mellan uppfödare och veterinärer, öka kunskapen om hunden i samhället, hjälpa varandra att sprida information om uppfödarens och hundens viktiga roll för alla.

  -> Tillvarata uppfödarnas intressen tillsammans med SKK och myndigheter. Medlemmarna ska verka i föreningens intressen. Föreningen ska arbeta med att bygga broar mellan SKK och dess uppfödare samt stärka uppfödarens roll inom SKK.