Föranmälan till årsmötet senast tisdag den 12 mars: sekreterare@svenskahunduppfodarforeningen.se

Mötet blir digitalt och kommer att hållas i Zoom. Länk till mötet skickas ut några dagar före. Dagordningen kommer att läggas ut på hemsidans medlems flik under ”nyheter” senast den 12 mars. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet och skickas till sekreteraren på ovanstående adress.

Väl mött! /SHF:s styrelse