Då det varit en interimsstyrelse under verksamhetsåret 2022 har valberedningen kontaktat samtliga förtroendevalda for att fråga om man vill förlänga […]
Nedan finner ni SHF:s bokslut för 2022.
Nedan finner ni Revisionsberättelsen för Svenska Hunduppfödarföreningen, 2022